Một số hình ảnh trải nghiệm của học sinh nhà trường qua các năm!

Lượt xem:


Cô và trò tại Viện Hải Dương Học

BGH chụp hình với thành viên đoàn tại cổng vào khu Đồi Thông – T.p Buôn Ma Thuột

Chuẩn bị xuất phát