Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số : 53 /QĐ – THCS 21/08/2017 Quyết định, Về việc thành lập đoàn vận động học sinh chưa ra lớp năm học 2017 - 2018